Sprawdź
dostępność
pokoi

 

Regulamin

Witamy Państwa serdecznie w mikroKlimacie i życzymy miłego pobytu.

1. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

2. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna, jeśli nie została uiszczona w całości przelewem bankowym, pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem, najpóźniej jednak w dniu następnym do godziny 10.00 prosimy bardzo o dotrzymanie tego obowiązku.

3. Rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu zadatku. Gościom nie zostaje zwrócona różnica w cenie, która jest wynikiem skróconego pobytu, późniejszego przyjazdu, rezygnacji z części pobytu niespowodowanych z winy właściciela.

4. Goście mają prawo pozostawienia swojego bagażu w miejscu wskazanym przez gospodarza, do końca ostatniego dnia pobytu, bez dodatkowej opłaty.

5. Pokoje powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, wyłącznie dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku.

6. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.

7. W budynku obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 7.00.

8. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

9. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy) obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. W dniu wyjazdu gość udostępnia wynajmowany pokój właścicielowi domu lub upoważnionej przez niego osobie w celu sprawdzenia jego stanu technicznego. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń, których nie zgłoszono będą dochodzone na drodze mediacji bądź sądowej.

10. Nie ponosimy odpowiedzialności za pieniądze oraz rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach lub na terenie obiektu, a także utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa obiektu.

11. Przekazanie i oddanie pokoju następuje w obecności personelu obiektu po uprzednim dokonaniu zapłaty za okres objęty rezerwacją.

10. W pokojach obowiązuje bezwzględny ZAKAZ PALENIA (dotyczy również łazienek). Palenie dozwolone jest w ogrodzie oraz na balkonach.

12. Z przykrością informujemy, iż w mikroKlimacie nie przyjmujemy gości ze zwierzętami domowymi.

13. Zabronione jest nocowanie w pokoju osób, które nie zostały zameldowane w naszym obiekcie.

14. Zagubienie klucza do wynajętego apartamentu będzie skutkować obciążeniem sprawcy kosztami zagubienia klucza w wysokości 300 zł, wynikającymi z technicznych uwarunkowań systemowych, związanych z realizowanymi przez system warunkami bezpieczeństwa obiektu.

15. Do każdego apartamentu przysługuje jedno miejsce parkingowe na terenie obiektu. Za kolejne pojazdy właściciele zobowiązani będą do uiszczenia opłaty w wysokości 30zł za dobę.

16. Pobieramy kaucję zwrotną w wysokości 500 zł.

17. Ręczniki i pościel wymieniamy na życzenie klienta przy pobytach powyżej 7 dni.

18. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia pensjonatu bez zwrotu kosztów.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
 1. Administratorem Danych Osobowych jest:

Mikroklimat Adam Tokarczyk Jastarnia ul. Kościuszki 1 tel.692 143 688

Mikroklimat Bożena Tokarczyk Jastarnia ul. Kościuszki 1 tel.603 887 463

email: rezerwacja@twojmikroklimat.pl

  1. Celem przetwarzania jest:

a. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie obiektu w trakcie pobytu.

b. Wywiązanie się z obowiązku opłaty miejscowej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Jastarni.

 1. Dane przetwarzane są na podstawie artykułu 6, punkt 1, litera a , b, c, d, oraz f.( prawnie uzasadniony interes administratora: zapewnienie bezpieczeństwa mienia należącego do administratora).
 2. Dane przetwarzane będą przez okres 12 miesięcy
 3. Osoba której dane dotyczą ma prawo do:a. Dostępu do swoich danych które przetwarza administrator .

  b. Sprostowanie danych przetwarzanych przez administratora.

  c. Żądania usunięcia danych jeżeli przepisy szczególnie nie mówią inaczej.

  d. Zdłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych.

 4. Odbiorcami danych osobowych są:a. Urząd Miejski w Jastarni w celu uiszczenia opłaty miejscowej.

  b. Bank w którym konto posiada administrator w celu zaksięgowania wpłat dokonywanych na konto.

 5. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich poza UE lub organizacji międzynarodowych.

Po zapoznaniu się z regulaminem proszę zarezerwować pobyt w naszym obiekcie.

Regulamin obiektu mikroKlimat podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na niniejszej stronie internetowej www.twojmikroklimat.pl, w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta w apartamentach.